Particulieren

Voor veel mensen blijft het een lastige klus om de aangifte inkomstenbelasting in te vullen en op tijd in te dienen, ondanks dat u een vooraf ingevulde aangifte kan downloaden op de site van de belastingdienst waarin veel vragen al ingevuld zijn.

Waarmee kan ik u zoal van dienst zijn:

 • Aangifte inkomstenbelasting
 • Voorlopige teruggave, wegens heffingskortingen of hypotheekrente/kosten
 • Aanvraag en wijzigen van kindgebonden budget, huur, zorg en kinderopvangtoeslag
 • Hulp bij het indienen van een bezwaarschrift
 • Middeling bij een sterk wisselend inkomen

Welke gegevens heeft u nodig bij de aangifte inkomstenbelasting:

 • Naam, adres, woonplaats, geb. datum en BSN nummer van uzelf en indien van toepassing van uw partner en kinderen
 • Jaaropgave werkgever of uitkeringsinstanties
 • Ontvangen alimentatie-uitkeringen van ex-partner en gegevens ex-partner
 • Jaaropgaaf van de hypothecaire geldleningen
 • jaaropgave overige geldleningen gebruikt voor eigen woning
 • WOZ waarde vermeld op aanslag onroerende zaakbelasting van aangiftejaar
 • Bij verkoop oude woning en/of aankoop nieuwe woning de afrekening notaris inzake de verkoop en/of aankoop en overzicht van overige gemaakte aan en verkoopkosten
 • Overzicht persoonsgebonden aftrekposten zoals: studiekosten, specifieke zorgkosten en giften
 • Saldi bank en spaarrekeningen
 • Jaaropgave bank en spaarrekeningen
 • Jaaropgave beleggingen en betaalde dividendbelasting
 • Jaaropgave groene beleggingen
 • Overzicht van overige bezittingen
 • Voorlopige teruggaven en/of voorlopige aanslagen van het betreffende aangiftejaar
 • Een DigiD voor aanvraag toeslagen en voorlopige teruggave
 

Diensten particulieren

 • Aangifte inkomstenbelasting
 • Voorlopige teruggave
 • Aanvraag / wijziging toeslagen
 • Bezwaarschrift
 • Middeling wisselend inkomen